اطلاعات همایش

همایش
بیست و دومین سمینار ملی آنالیز ریاضی و کاربرد های آن

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه بناب

تاریخ
از 1395/11/06 لغایت 1395/11/07
-آنالیز تابعی
-انالیز تابعی غیر خطی
-آنالیز هارمونیک
-انالیز مختلط
-آنالیز فازی
-جبرهای باناخ
-نظریه عملگرها
سایر شاخه ها و کاربردهای آنالیز