اطلاعات همایش

همایش
سومین سمینار ملی نظریه عملگرها و کاربردهای آن

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
051-38806207

ایمیل
ota3@um.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ
از 1395/12/18 لغایت 1395/12/19
MSC47: Operator Theory
MSC15: Matrix analysis
MSC46: Functional Analysis
MSC43: Abstract harmonic analysis