اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه صنعتی بیرجند

تاریخ
از 1395/12/07 لغایت 1395/12/08