اطلاعات همایش

همایش
همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه بین المللی چابهار

تاریخ
از 1395/11/27 لغایت 1395/11/28
• کارآفرینی
• سرمایه گذاری

محورهای ویژه همایش:
• کارآفرینی سواحل مکران
• سرمایه گذاری سواحل مکران
• کارآفرینی دریا محور