اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی

تاریخ
از 1395/03/06 لغایت 1395/03/06
-ریاضیات فازی Fuzzy Logic (منطق فازی، مجموعه­ های فازی، مجموعه­ های قطعی، توابع عضویت و غیره)
-بهینه سازی Optimization (بهینه سازی تکاملی، هوشمند، چند هدفی، صحیح و غیره)
-جبر خطی و جبر خطی عددی Linear Numerical Algebra
-محاسبات عددی Numerical Analysis
-نظریه گراف Graph Theory
-نظریه مجموعه ها Set Theory
-کاربردهای آمار در ICT