اطلاعات همایش

همایش
دومین کنگره بین المللی ریاضی ایران

تعداد مقالات
0

همراه
09193519331

تلفن ثابت
02133699094

ایمیل
conf.ntpco[at]gmail.com
وب سایت www.mtim.ir/default.aspx

برگزار کننده
دانشگاه اصفهان

تاریخ
از 1396/10/25 لغایت 1396/10/25
• جبر :
• جبر
• نظریه حلقه ها و مدول ها
• نظریه گروه ها
• نظریه کد گزاری
• محاسبات کوانتومی
• پردازش موازی
• تشخیص الگو
• اتوماتا
• ابرساختارهای جبری
• هندسه :
• هندسه ریمانی
• کاربرد های هندسه
• هندسه مختلط
• هندسه فیزیک
• هندسه جبری
• هندسه متریک
• هندسه دیفرانسل
• توپولوژی دیفرانسیل
• دینامیک توپولوژی
• هندسه برخال
• هندسه جبری و مختلط
• ترکیبات ونظریه گراف :
• ترکیبات ونظریه گراف
• مدل سازی خدمات و ترافیک در شبکه های کامپیوتری
• الگوریتم های مسیریابی در شبکه های کامپیوتری
• الگوریتم های زمان بندی
• مدل سازی منابع و توپولوژی شبکه های mobile
• معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی :
• نظریه کلاسیک
• روش های عددی در نظریه انشعاب
• حل عددی معادلات دیفرانسیل (تعینی و تصادفی)
• معادلات پاره ای، معادلات تطوری
• معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی
• تحقیق در عملیات و نظریه کنترل :
• تحقیق در عملیات و نظریه کنترل
• برنامه ریزی ریاضی
• بهینه سازی استوار
• تحلیل پوششی داده ها
• الگوریتمهای ابتکاری
• برنامه ریزی عدد صحیح
• برنامه ریزی عدد صحیح
• نرم افزارهای تحقیق در عملیات
• آمار و نظریه احتمال :
• آمار و نظریه احتمال
• نظریه اندازه احتمال
• نظریه احتمال در ساختارهای جبری و توپولوژیکی
• احتمال هندسی
• احتمال فازی
• تابع مشخصه و تبدیلات دیگر
• انتگرال های تصادفی
• استباط آماری فرآیندهای تصادفی
• معادلات و عملگر های تصادفی