اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی مطالعات تطبیقی اسلام و مسیحیت

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دفتر تبلیغات اسلامی

تاریخ
از 1395/11/28 لغایت 1395/11/28
1. شبهه‌شناسی چالشی - انتقادی مسیحیت: گسترش اسلام، گسترش مسیحیت، گروه‌های افراطی، تروریسم، حقوق زن، حقوق جزایی، جهاد، خداشناسی، پیغمبرشناسی، بشارت، قرآن و...
2. مقایسه تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت: نظافت و بهداشت، نظم، علم و دانش، تعلیم و تربیت، مدیریت، راستگویی، آرامش، شادی، محبت، صلح، آزادی، بخشش و گذشت، ارتباط با خدا، حیا و عفت، کینه و نفرت، افسردگی، خشم و... .
3. چالش‎های اجتماعی معاصر از دیدگاه اسلام و مسیحیت: محیط زیست، حقوق حیوانات، آزادی، روابط زوجین، خانواده، روابط فرزند و والدین، حقوق زن، حقوق اقلیت‌ها، حق مخالف و... .
4. تکنیک‌های تبشیری: شیوه‌ها و فنون تبشیری، علوم فراروانی، تلقین، الهیات عصب و... .